Nolaviet
1 Cor 13:4-8
"Tình Yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình Yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình Yêu không bao giờ mất được."

 e-mail
info@nolaviet.com
 
MỤC LỤC
Love Tree New Orleans Louisiana Vietnamese Online Heart

Droping Heart
Droping Heart
Ngày Xưa Hoàng Thị
Pham Thiên Thư

Em tan trường về
đường mưa nho nhỏ
chim non dấu mỏ
dưới cội hoa vàng

bước em thênh thang
aó tà nguyệt bạch
ôm nghiêng cặp sách
vai nhỏ tóc dài

anh đi theo hoài
gót giầy thầm lặng
đường chiều úa nắng
mưa nhẹ bâng khuâng

em tan trường về
cuối đường mây đỏ
anh tìm theo Ngọ
dáng lau lách buôn

tay nụ hoa thuôn
vương bờ tóc suối
tìm lời mở nói
lòngsao ngập ngừng

lòng sao rưng rưng
như trời mây ngợp
hôm sau vào lớp
nhìn em ngại ngần

em tan trường về
đường mưa nho nhỏ
trao vội chùm hoa
ép vào cuối vở

thương ơi vạn thuở
biết nói chi nguôi
em mỉm môi cười
anh mang nổi nhơ'

hè sang phượng nở
rồi chẳng gặp nhau
ôi mối tình đầu
như đi trên cát

bước nhẹ mà sâu
mà cũng nhòa mau
tưởng đã phai mầu
đường chiêù hoa cỏ

mười năm rồi Ngọ
tình cờ qua đây
cây xưa vẫn gầy
phơi nghiêng ráng đỏ

áo em ngày nọ
phai nhạt mấy mầu?
chân tìm theo nhau
còn là vang vọng
đời như biển động
xoá dấu ngày qua


Nolaviet
Valentine's Day 1998

New Orleans Louisiana Vietnamese Online Mirror Site. E-mail: info@nolaviet.com
Last Updated: Tuesday, February 10 1998 12:16