Nolaviet
1 Cor 13:4-8
"Tình Yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình Yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình Yêu không bao giờ mất được."

 e-mail
lieu@nolaviet.com

TĐL & Mây-Hoàng-Hôn
New Orleans - 1997
Love Tree New Orleans Louisiana Vietnamese Online Heart
Heart Line
Nhân mùa Valentine, mùa của tình yêu, chúng tôi xin gởi đến qúi vị những bài thơ tình của các thi nhân lừng danh Việt nam.

 Please try out our game of love and recreation.

Does someone you know deserve 
flowers?
Mục Lục


Love Book
Love in Verse : Classic Poems of the Heart

 

101 Classic Love Poems

 

This Valentine's Day, I Promise You All My Love : A Contemporary Collection of Romantic Love Poems from Blue Mountain Arts

 
 
More Love Poems at


Nolaviet
Valentine's Day 1998