Nhng iu bn cn bit khi ljn New Orleans.

Mt t lch s v New Orleans (ngܩi Vit c ng ti y gi l Thnh Ph Ngc Ln).

Nu sp dn v New Orleans? Bn c th dng my tnh ny Nj so snh ng lng hin thi v ng lng cn c khi ljn y. Vt gi mi ni mt khc bn , New Orleans tng i thp so vi mc trung bnh M.

Nu ljn thm New Orleans bn khng th no b l dp i thm mt Gio X Cng Gio Vit Nam ln nht hi ngoi, chim c mt vng rng pha ng thnh ph. Mi bn ljn thm Versailles: Qu Hng Vit Nam Thu Hp

Ch Chm Hm ca ngܩi Vit pha ng New Orleans ܮc nht bo The Times Picayune cho l mt trong 10 ni du khch nn ving thm.


Copyright © 1997
New Orleans Vietnamese Online ( NOLAVIET.COM)
Send suggestions and comments to info@nolaviet.com