Nolaviet Logo

Lch S Thnh Ph New Orleans

New Orleans l mt thnh ph ln nm v pha nam tiu bang Louisiana, bn con sng di un khc Mississippi. Thnh ph nm tri di v pha ng con sng v pha nam h Pontchartrain. V thnh ph nm bn con sng di un khc nn c tn l "Thnh Ph Lܫi Lim" (Crescent City). New Orleans vi s dn 496,938 (theo thng k dn s nm 1990), l mt thnh ph ln nht trong tiu bang Louisiana v cng l mt trong nhng thnh ph chnh ca min nam Hoa K. Thnh ph, di 177 cy s (110 mi), ܮc thnh lp trn khong Ƕ cao gn ca sng Mississippi, cao hn mt bin t 3.65 m (12 ft) ljn Ƕ thp l 2 m (6.5 ft). V vy h thng nܧc, ng cng, v p nܧc ܮc xy dng kho lo Nj bo v thnh ph khi b lt li. Kch thܧc t ca thnh ph rng 518 km vung (200 sq mi). Kh hu ma ng ca New Orleans rt du dng v ma h rt nng nc m thp. Nhit Ƕ trung bnh vo thng ging l 13 Ƕ C (55 Ƕ F), v thng By l 28 Ƕ C (82 Ƕ F). Mi nm ma ǰ xung thnh ph khong 1,448 mm (57 in).

Dn s thnh ph New Orleans bao gm nhiu nhn chng khc nhau nh: Anh, Php, Phi Chu, , i Nh Lan, Ty Ban Nha, Cubans, Vit Nam. Dn Cajuns, hoc Acadians l ging di ngܩi Php b trc xut khi Nova Scotia (hoc Acadia) vo th k 18 v l th dn di tr u tin ti New Orleans. H ni ting th ng (Cajun French) ca h.

New Orleans l mt trong nhng hi cng ln nht ca th gii v ܮc xp hng u trong nܧc Hoa K v hng nm c th nhp cng ljn hng triu tn hng ha. Nhng hng ha chnh xut cng gm du ha, la, bng gn, my mc, st v thp. Kinh t ca thnh ph phn ln t cc hng khoan du, cc hng bin ch ho hc, nhm, nhng hng sn xut thc n v du lch.

Mt trong nhng bin c quan trng nht ca thnh ph cho du khch l L "Ba Bo" (Mardi Gras) thܩng t chc mt tun trܧc Ma Chay.

Superdome l mt trong nhng kin trc ni ting nht th gii ca New Orleans. y l mt sn vn Ƕng trong nh khng l, ni thu ht nhng bui u th thao quan trng v cng l ni t ܮc mt ch ng hng u cho thnh ph v nhng bui hi ngh quan trng. Rt nhiu trn Superbowl ܮc t chc y.

Mt trong nhng di tng ǥc bit Nj li cho thnh ph l "Trung Tm Hi Ngh" (Convention Center) ܮc xy trong thi gian Hi Ch Th Gii (World Fair). Hi ch ny ko di su thng v ܮc t chc vo nm 1984 ti New Orleans.

Ni ljn New Orleans th cng phi nhc ljn nhng tim n ngon, nhc Dixieland Jazz, nhiu vn ha khc nhau, v educational facilities. Tulane (1834), Loyola (1849), v Dillard (1869) l nhng Vin i Hc chnh ca thnh ph. Thnh ph New Orleans cn ni ting v "The French Quarter", hoc "Khu Ph Php C" (Vieux Carr) - khu vc nguyn thy ca thnh ph, ni m ngy nay cn mang nhiu di tch lch s v nhng cn nh vi cch kin trc ǥc bit theo kiu Php thuc.

New Orleans ܮc thnh lp vo nm 1718 do ng Jean Baptiste Le Moyne, ljn t thnh ph Bienville, Php quc, khi u Chu c cuc i tm t mi. New Orleans l tn ܮc ǥt theo tn ca thnh ph Orlan bn Php quc. Thnh ph l thuc a ca Php cho ljn nm 1763, sau ܮc trao quyn cai tr cho nܧc Ty Ban Nha. Nm 1800, Ty Ban Nha nhܩng li cho Php cai tr. Nm 1803, vua Napoleon nj Nht bn thnh ph New Orleans v ton lnh th tiu bang Louisiana v cc tiu bang ln cn (Louisiana Purchase) cho nܧc Hoa K. Nm 1815, ni ny cng l n tri ca chin trn New Orleans nm 1812. Trong thi ni chin, mt on tu phe Union dܧi s iu khin ca David Farragut bao vy thnh ph nhng h b tht bi vo ngy 25 thng 4 nm 1862.

Copyright 1997
New Orleans Vietnamese Online ( NOLAVIET.COM)
Send suggestions and comments to info@nolaviet.com