Nolaviet
1 Cor 13:4-8
"Tình Yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình Yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình Yêu không bao giờ mất được."

 e-mail
info@nolaviet.com
 
MỤC LỤC
Love Tree New Orleans Louisiana Vietnamese Online Heart

Droping Heart
Droping Heart
Hai Năm Tình Lận Đận
Nguyễn Tất Nhiên

1.
hai năm tình lận đận
hai đứa cùng xanh xao
mùa đông, hai đứa lạnh
cùng thở dài như nhau

hai năm tình lận đận
hai đứa cùng hư hao

  (em không còn thắc bính
  nuôi dưỡng thời ngây thơ
  anh không còn lýnh quýnh
  giữa sân trường trao thư)
hai năm tình lận đận
hai đứa đành xa nhau
em vẫn còn mắt liếc
anh vẫn còn nôn nao
ngoài đường em bước chậm
trong quán chiều anh ngóng cổ cao

2.
em bây giờ có lẽ
toan tính chuyện lọc lừa
anh bây giờ có lẽ
xin làm người tình thua
chuông nhà thờ đổ mệt
tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ
rơi xuo6'ng trần gian mưa
  (dù sao thì Chúa cũng
  một thời làm trai tơ
  dù sao thì Chúa cũng
  là đàn ông ... dại khờ)
anh bây giờ có lẽ
thiết tha hơn tính đồ
nguyện làm cây thánh giá
trên chót đỉnh nhà thờ
co6 đơn nhìn bụi bậm
làm phân bón rêu xanh
  (dù sao cây thánh giá
  cũng được người nhân danh)
3.
hai năm tình lận đận
em đã già hơn xưa!

Nolaviet
Valentine's Day 1998