Đoản Văn Cho MẹNew Orleans Vietnamese Online
info@nolaviet.com
May 1997

Tình Mẹ

"Gío chiều đưa lạnh em đan áo
Ngững cửa mơ màng Mẹ nhớ thương
"

--Ngày xưa Mẹ đóng cho sách
Dành dụm cho con đến học đường
Ngày nay không vá non sông rách
Mẹ gởi con ra bải chiến trưòng

Mẹ nhớ con trong vòng đạn lửa
Tấm gan thường vơ vẫn không mòn
Mẹ yêu con tháng ngày lầm lửa
Dang lòng sông núi tấm lòng son

Ngẹn ngào lời Mẹ trao chưa hết
Mẹ biết nhờ ai gởi tới tay
Con là con của ngàn dân Việt
Nước loạn nhà tan Mẹ mới haỵ

Đi đi con rửa hồn oanh liệt
Hận thù bốc cháy thử lòng son
Một mai con chết bên rừng biếc
Thì có ngàn hoa phủ liệm con.

Tình Mẹ hy sinh cao cả quá
Tình trai quyết tử nói vô cùng
Ôi biết bao người trai thượng mã
Quên mình, quên Mẹ, nhớ đời chung!

Quên thân chiến sĩ lên đường
Ngoảnh về quê củ người thương Mẹ già
Quên thân như đã quên nhà
Gío rừng hứa hẹn sơn hà hát vang.