Đoản Văn Cho MẹNew Orleans Vietnamese Online
info@nolaviet.com
May 1997


Thương tặng Mẹ trong ngày MOTHER'S DAY

Một đóa hồng tươi tặng Mẹ thương
Mẹ con vất vả tháng năm trường
Tần tảo chắt chiu đàn con dại
Mái đầu điểm trắng những gió sương

Mẹ chẳng quản chi đến riêng mình
Không màng nhung lụa, chẳng đua xinh
Một mình vừa Mẹ kiêm thay bố
Thủ tiết nuôi con, giữ chung tình

Một bóng cô đơn tháng năm dài
Tạo dựng cho con có tương lai
Con vẫn đến trường ngày hai buổi
Mẹ - gánh nhọc nhằn nặng cả vai

Tình Mẹ bao la tợ biển trời
Con thương Mẹ lắm Mẹ yêu ơi
"Ví mà tôi đổi thời gian được
ĐỔi cả thiên thu tiếng Mẹ cười "
*

TL mực tím
* Thơ Trần Trung Đạo